ErhvervsPartnere Jammerbugt

Vi byder dig og din virksomhed velkommen til at være en del af ErhvervsPartnere Jammerbugt – vi er det netværk, der kan binde interesserne sammen, og vi er det direkte mødested for politikere og erhvervsfolk. Vi kitter kommunen sammen til en helhed. Det fælles overordnede mål er nemlig:

Velkommen som medlem

VÆKST I JAMMERBUGT

Tre årlige arrangementer og prisuddeling

ErhvervsPartnere afholder som hovedregel tre arrangementer om året med deltagelse af en eller flere politikere – ikke mindst vore egne lokalpolitikere er meget glade for den mulighed, også de får for at møde erhvervslivet og få nogle input, der er vigtige for dem for at have det rigtige beslutningsgrundlag. Men også politikere fra Region, Folketing og EU-Parlament vil være blandt deltagerne alt efter, hvilket tema der er for det enkelte arrangement

Foreningens næste arrangement er et mrgenmadsmøde onsdag 29. juni 2016, kl. 8.3-10.30 på Birkelse Hovedgård, Kammerherrensvej 62, 9400 Aabybro med

 

Erhvervs- og vækstminister Troels Lund Poulsen

 

Temaet er "Erhvervsudvikling og Erhvervsfremme" og du vil få mulihed for at komme i direkte dialog med ministeren.

 

Vi glæder os til at se dig som medlem af ErhvervsPartnere Jammerbugt!

Med venlig hilsen på vegne af bestyrelsen

Brian Bertelsen

Formand

ErhvervsPartnere Jammerbugt er et fællesskab mellem en række erhvervsfolk i Jammerbugt Kommune på tværs af brancher. Vores fælles ønske og mål er en interesse i at skabe vækst i lokalområdet og dermed i den enkelte virksomhed. I en erkendelse af, at det er politikerne, der afstikker de rammebetingelser, virksomhederne har, har vi set det som en vigtig opgave at få skabt et forum, hvor der kan ske et direkte møde mellem politikere og de virksomhedsledere, der til daglig arbejder konkret med at skabe den vækst, som velfærdssamfundet – herunder den kommunale service – skal leve af.

- et fællesskab på tværs af brancher

- et forum for en åben dialog mellem erhvervsliv og politikere

- ErhvervsPartnere

er givetvis også noget for dig og din virksomhed